Bescherming van de Meest Kwetsbare Waardevolle Bossen

Op 30/03/2017 nam de Vlaamse regering twee belangrijke besluiten om de Vlaamse bossen nog meer te beschermen:

 

De bosbehoudsbijdrage werd verhoogd naar € 3,50 /m² (voordien € 1,98 /m²). Dit bedrag wordt vanaf juli 2018 jaarlijks aangepast aan de gezondheidsindex.

De ontwerpkaart met de Meest Kwetsbare Waardevolle Bossen (MKWB) werd voorlopig vastgelegd. Voor deze bossen gelden de bestaande uitzonderingen op het ontbossingsverbod niet meer.

De vroegere uitzonderingen voor bossen die in woonzone of industriezone liggen gelden dan bijvoorbeeld niet meer.

Update 19/05/2017

Vier dagen na de start van het openbaar onderzoek hierover trok de minister-president de MKWB-kaart weer in. Er moet nu een nieuwe kaart opgesteld worden en er zal ook een nieuw openbaar onderzoek komen, "waarbij de betrokkenen individueel worden aangeschreven". In de dossiers die we voor een aantal eigenaars onderzochten waren inderdaad vaak fouten gemaakt.