Je moet ontbossen om te kunnen bouwen

Dit kan in woongebied of industriegebied (rood en paars op het gewestplan) of in een niet-vervallen verkaveling, tenzij het bos behoort tot de Meest Kwetsbare Waardevolle Bossen. Je moet hiervoor een vergunning vragen en een compensatievoorstel(formulier) indienen. In uitzonderlijk gevallen, zoals bv voor een ontbossing voor landbouwdoeleinden in agrarisch gebied kan er een ontheffing verleend worden.

In drie gevallen moet je de ontbossing niet compenseren:

1) je grond is gelegen in een goedgekeurde verkaveling en de verkavelaar heeft reeds het bos gecompenseerd (vraag hem een attest)
2) je grond is spontaan bebost (niet aangeplant) en de bomen jonger zijn dan 22 jaar.
3) je bouwt je eerste woning en je bouwperceel is kleiner dan 12 are: dan moet je de eerste 5 are van de ontbossing niet compenseren

In andere gevallen moet je de oppervlakte die je ontbost compenseren.

Het is mogelijk om een overeenkomst aan te gaan met iemand die op zijn of haar grond een compensatiebos wil aanplanten, dit heet dan "boscompensatie in natura". In onze adresbestanden bevinden zich gegevens van eigenaars die tegen vergoeding zo'n compensatiebos willen aanplanten.

Neem hiervoor contact met ons op, of bekijk eerst de voordelen.